• داوری مرضی الطرفین قراردادهای انفورماتیکی
  • کارشناس منتخب تخصصی داوری دعاوی مدنی از سوی داور قراردادها یا داور منتخب مرجع قضایی
  • داوری تخصصی دعاوی حوزه رمز ارزها
  • داوری تخصصی حوزه بازاریابی شبکه ای
  • داوری تخصصی حوزه بازار مبادلات مالی آنلاین خارجی Forex
4.4/5 - (7 امتیاز)

بازدیدها: 37